دانلود کاتالوگ درب اتوماتیک گیگلن

index 1 - کاتالوگ درب اتوماتیک گیلگن GILGEN
سیستم درب اتوماتیک کشویی استاندارد گیلگن
gilgen door systems produkte tuersysteme schiebetueren standard 1024x576 - کاتالوگ درب اتوماتیک گیلگن GILGEN

سیستم‌های درب کشویی Gilgen سطوح بالایی از راحتی، بهداشت، دسترسی و طراحی را همراه با بهبود کنترل عبور و مرور افراد ارائه می‌دهند. این محصولات یک طراحی جذاب را به هر ورودی یا نقطه دسترسی اضافه می کنند.


سیستم درب اتوماتیک بدون فریم گیلگن
gilgen door systems produkte tuersysteme schiebetueren ganzglas 01 1024x576 - کاتالوگ درب اتوماتیک گیلگن GILGEN

معماری امروزی به طور فزاینده ای نیازمند راه حل های شفاف است. سیستم‌های اتوماتیک ما حتی می‌توانند درها را بدون یک واحد محرکه قابل رویت کشویی و بچرخانند.

معماری امروزی به طور فزاینده ای نیازمند راه حل های شفاف است. سیستم‌های اتوماتیک ما حتی می‌توانند درها را بدون یک واحد محرکه قابل رویت کشویی و بچرخانند.

 

سیستم درب اتوماتیک اسلیم فریم گیلگن
gilgen door systems produkte tuersysteme schiebetueren feingerahmt 1024x576 - کاتالوگ درب اتوماتیک گیلگن GILGEN

معماری امروزی به طور فزاینده ای نیازمند راه حل های شفاف است. سیستم‌های اتوماتیک ما حتی می‌توانند درها را بدون یک واحد محرکه قابل رویت کشویی و بچرخانند.

درب اتوماتیک کشویی ما با فریم های باریک ترکیبی ایده آل از طراحی ظریف و حداکثر استحکام را ارائه می دهند. سیستم باریک پروفیل PSA از شیشه محافظت کاملی را هم در داخل ساختمان و هم در خارج از آن فراهم می کند.